0876 779 383

Телефони за контакти

0897 855 706

ATR сертификат за движение ЕО-Турция

ATR сертификат за движение ЕО-Турция

България и Турция имат общо историческо и културно минало, което обуславя значимостта и на икономическите взаимоотношения между двете страни. След приемането й в Европейския съюз, България се превърна във врата за Турция към Общността. България има стратегическо географско положение в центъра на Балканите и по този начин e важна за Турция като страна през, която минава почти целият обем на турски стоки, които се изнасят от Турция към Европейския съюз. Връзката на основните индустриални центрове на Турция – Истанбул, Коджаели и Бурса с Европа е изключително улеснена. С приемането на България за пълноправен член на Европейския съюз Двустранната спогодба за свободна търговия между Турция и България бе заменена от Решението за Митнически съюз на ЕС. По този начин са премахнати митата върху стоките, които образуват търговския стокообмен между Турция и България. Освен това сертификатът за свободно движение на стоки EUR-1 бе заменен от сертификата ATR. Поради митническия съюз Турция и България прилагат еднакви митнически тарифи за трети страни, които не са членки на ЕС. 

4.50лв.

Сертификатът за движение A.TR. може да се използва, само ако стоките се транспортират директно между двете части на митническия съюз. Все пак стоки, съставляващи една-единствена пратка, могат да бъдат транспортирани през трети страни със, ако възникне такъв случай, претоварване или временно складиране в тези страни, при условие че останат под надзора  на митническите органи в страната на транзита или складирането и не бъдат подложени на операции, различни от разтоварване, повторно товарене или всякаква операция, предназначена да ги запази в добро състояние.

Стоките могат да бъдат транспортирани между двете части на митническия съюз посредством тръбопроводи през трети страни.

Телефон: + 359 2/936 75 04,
+ 359 884 845 380
Моника Симеонова: + 359 897 855 706
Борис Василев: + 359 876 779 383
© 2014 - 2019 Всички права запазени