0876 779 383

Телефони за контакти

0897 855 706

ATR сертификат за движение ЕО-Турция

ATR сертификат за движение ЕО-Турция

България и Турция имат общо историческо и културно минало, което обуславя значимостта и на икономическите взаимоотношения между двете страни. След приемането й в Европейския съюз, България се превърна във врата за Турция към Общността. България има стратегическо географско положение в центъра на Балканите и по този начин e важна за Турция като страна през, която минава почти целият обем на турски стоки, които се изнасят от Турция към Европейския съюз. Връзката на основните индустриални центрове на Турция – Истанбул, Коджаели и Бурса с Европа е изключително улеснена. С приемането на България за пълноправен член на Европейския съюз Двустранната спогодба за свободна търговия между Турция и България бе заменена от Решението за Митнически съюз на ЕС. По този начин са премахнати митата върху стоките, които образуват търговския стокообмен между Турция и България. Освен това сертификатът за свободно движение на стоки EUR-1 бе заменен от сертификата ATR. Поради митническия съюз Турция и България прилагат еднакви митнически тарифи за трети страни, които не са членки на ЕС. 

Цената е без ДДС.

4.50лв.

Сертификатът за движение A.TR. може да се използва, само ако стоките се транспортират директно между двете части на митническия съюз. Все пак стоки, съставляващи една-единствена пратка, могат да бъдат транспортирани през трети страни със, ако възникне такъв случай, претоварване или временно складиране в тези страни, при условие че останат под надзора  на митническите органи в страната на транзита или складирането и не бъдат подложени на операции, различни от разтоварване, повторно товарене или всякаква операция, предназначена да ги запази в добро състояние.

Стоките могат да бъдат транспортирани между двете части на митническия съюз посредством тръбопроводи през трети страни.

Телефон: + 359 2/936 75 04,
+ 359 884 845 380
Моника Симеонова: + 359 897 855 706
Борис Василев: + 359 876 779 383
© 2014 - 2019 Всички права запазени