0876 779 383

Телефони за контакти

0897 855 706

Евро 1 ново

Евро 1 ново

Либерализирането на търговския обмен на Република България със страните, с които е сключила преференциални търговски споразумения, се допълва от създаването и приемането на нов протокол, съставляващ хармонизирани правила, които да обслужват преференциалната търговия в Европа.

Протокол № 4 - от споразумението регламентира освобождаването от мита и такси на стоките с произход от Общността.

Към Протокол № 4 е приложен списък на продуктите, обхванати от Споразумението и степента на обработките или преработките, които придават произход на материалите.

Информация от сайт - Info.Mitnica.com - Информационен митнически портал

 

Цената е без ДДС

5.50лв.

Сертификатът за движение EUR. 1 се издава от митническите власти на страната, от която се изнася, по писмена молба на износителя или под негова отговорност от негов упълномощен представител. Митническите власти, издаващи сертификата, предприемат всякакви необходими мерки, за да проверят произхода на продуктите и изпълнението на другите изисквания на Протокол 4. За целта те имат право да изискват доказателства и да извършат проверки на счетоводната документация на износителя или всякакви други проверки, които счетат за необходими.

 

Информация от сайт - Info.Mitnica.com - Информационен митнически портал

Телефон: + 359 2/936 75 04,
+ 359 884 845 380
Моника Симеонова: + 359 897 855 706
Борис Василев: + 359 876 779 383
© 2014 - 2019 Всички права запазени