0876 779 383

Телефони за контакти

0897 855 706

Товарителница

Товарителница

Най-общо казано това е документ с опис на натоварените стоки, придружаващ пренасянето им. Най-често се използват за извършването на обикновен вътрешен транспорт в България. Страни по товарителницата са: изпращачът, превозвачът и получателят.

Цената е без ДДС.

4.50лв.

Най-общо казано това е документ с опис на натоварените стоки, придружаващ пренасянето им. Най-често се използват за извършването на обикновен вътрешен транспорт в България. Страни по товарителницата са: изпращачът, превозвачът и получателят.

Ще посочим най-срещаните реквизити за попълване:

1. Място и дата на съставянето.
2. Име и адрес на изпращача.
3. Име и адрес на превозвача.
4. Място и дата на приемане на товара за превоз и място на доставянето му.
5. Име и адрес на получателя.
6. Наименование на вида на товара и вида на опаковката, а за опасните товари - тяхното общоприето наименование.
7. Брутно тегло или изразено по друг начин количество на товара.
8. Брой на колетите (пакетите), особената им маркировка и номерата им.
9. Превозна цена, допълнителни разходи, митнически сборове и други разноски, които възникват от момента на сключването на договора до доставянето на товара.
10. Необходимите инструкции за митническите формалности и други подобни.
11. При необходимост - данни относно забрана за претоварване, разноски, които поема изпращачът, обявената стойност на товара, инструкциите на изпращача до превозвача относно застраховката на товара, срока за превоза и опис на документите, връчени на превозвача.

Телефон: + 359 2/936 75 04,
+ 359 884 845 380
Моника Симеонова: + 359 897 855 706
Борис Василев: + 359 876 779 383
© 2014 - 2019 Всички права запазени