0876 779 383

Телефони за контакти

0897 855 706

Фиш за работна заплата 8 и 6 инча

Фиш за работна заплата 8 и 6 инча на безконечна принтерна хартия.

Стандартни и с печат по желание на клиента.

Цената е без ДДС.

Книга касова приход разход

Формат А4, 100 листа, химизирана хартия, в 2 екземпляра - 50 двойки в книга, прошнурована с твърда подвързия от мукава, облечена с цветен офсет, етикет, черен едностранен печат. 

Цената е без ДДС.

6.00лв.
Инвойс

Invoice /Инвойс/ - това е първичен счетоводен документ, с който български доставчик (продавач) документира продажба на суровини, материали, стоки, продукти, активи или услуги към получател (купувач/клиент), който е в чужбина – в т.ч. страна членка на Европейски Съюз или трета страна.

Цената е без ДДС.

Информация от сайт - Баланс.бг

 

5.00лв.
Фактура

Фактурата е първичен счетоводен документ, с който доставчик (продавач) документира продажба на суровини, материали, стоки, продукти, активи или услуги към получател (купувач/клиент).

Фактурата е основният документ, пораждащ облагаем приход (пряко по ЗКПО или косвено по ЗДДС) за издателя – доставчика/продавача.

 

Информация от сайт - Баланс.бг

ПКО

Приходен Касов Ордер е документ, който се използва за документиране приемането на парични средства в каса на предприятие. Той се състои от две части, като квитанцията е за лицето внесло парите в касата.

Цената е без ДДС. 

Информация от сайт - Баланс.бг

 

 

3.50лв.
РКО

Разходен Касов Ордер е документ, който се използва за документиране изплащането на парични средства от каса на предприятие.

Цената е без ДДС. 

Информация от сайт - Баланс.бг

 

2.50лв.
Телефон: + 359 2/936 75 04,
+ 359 884 845 380
Моника Симеонова: + 359 897 855 706
Борис Василев: + 359 876 779 383
© 2014 - 2020 Всички права запазени