0876 779 383

Телефони за контакти

0897 855 706

Инвойс

Инвойс

Invoice /Инвойс/ - това е първичен счетоводен документ, с който български доставчик (продавач) документира продажба на суровини, материали, стоки, продукти, активи или услуги към получател (купувач/клиент), който е в чужбина – в т.ч. страна членка на Европейски Съюз или трета страна.

Цената е без ДДС.

Информация от сайт - Баланс.бг

 

5.00лв.

В тези случаи Invoice никога не се издава като самостоятелен документ, Invoice винаги дублира Фактура, издадена съгласно всички правила за издаване на Фактура. (Всъщност Invoice представлява Фактура, предназначена за задграничен получател на стока/услуга, съставена на английски или друг език, за да може получателя да разбере стопанската операция, описана в нея. Издаването на Invoice не е изискване на българското законодателство и се прави единствено от практически съображения за по-лесното разбиране на доставката от митничари и крайни получатели.)

Invoice се използва и за Фактури, получени от български получатели от задгранични доставчици, които при осчетоводяването си се съпровождат от Митническа Декларация, ако това представлява внос на стоки от трета страна или Протокол за ВОП, ако доставчика е от страна членка на Европейския Съюз. В случаите, когато с Invoice е получена стока или услуга от трета страна, за която не е оформен внос с Митническа Декларация, тогава към Invoice трябва да има и легализиран превод.

За Invoice няма предвидени задължителни реквизити. Трябва минимум да съдържа номер (който може и да е различен от номера на дублираната Фактура – тоест да има отделна номерация за Invoice), дата, индивидуализация на доставчика и получателя (име, регистрационен и/или ДДС номер, адрес), описание на стоката ( в т.ч. наименование, мярка, количество, ед. цена и сума), обща сума на Invoice, условия на доставка и срокове на плащане.

Invoice, който идва от доставчик от страна членка на Европейския Съюз, може да има номер, който да не е десетразряден или да съдържа и символи, различни от арабски цифри.

 

Информация от сайт - Баланс.бг

Телефон: + 359 2/936 75 04,
+ 359 884 845 380
Моника Симеонова: + 359 897 855 706
Борис Василев: + 359 876 779 383
© 2014 - 2019 Всички права запазени