0876 779 383

Телефони за контакти

0897 855 706

Книга касова приход разход

Книга касова приход разход

Формат А4, 100 листа, химизирана хартия, в 2 екземпляра - 50 двойки в книга, прошнурована с твърда подвързия от мукава, облечена с цветен офсет, етикет, черен едностранен печат. 

Цената е без ДДС.

6.00лв.

Както приходните, така и разходните касови ордери се описват от касиера в касовата книга, един екземпляр от която служи за отчет на касиера за деня. Този отчет заедно с касовите ордери се предава на отговорния счетоводител, който води касовите операции, за да се направят необходимите счетоводни записвания.

Телефон: + 359 2/936 75 04,
+ 359 884 845 380
Моника Симеонова: + 359 897 855 706
Борис Василев: + 359 876 779 383
© 2014 - 2019 Всички права запазени