БългарскиКнига касова приход разход

Книга касова приход разход

Формат А4, 100 листа, химизирана хартия, в 2 екземпляра - 50 двойки в книга, прошнурована с твърда подвързия от мукава, облечена с цветен офсет, етикет, черен едностранен печат. Както приходните, така и разходните касови ордери се описват от касиера в касовата книга, един екземпляр от която служи за отчет на касиера за деня. Този отчет заедно с касовите ордери се предава на отговорния счетоводител, който води касовите операции, за да се направят необходимите счетоводни записвания.Телефон: + 359 2/936 75 04
Моника Симеонова: + 359 897 855 706
Борис Василев: + 359 876 779 383