0876 779 383

Телефони за контакти

0897 855 706

Документи по поръчка

Изработване на документи с 10 (десет) цифрова номерация, корица перфорация и прошнуроване, на химизирана хартия.

Цени без ДДС за един брой.

 

Формат 1 / 2  А4, 8 редова, 100 листа:

 

Кочани фактури:

200 к.

100 к.

50 к.

26 к.

1 цвят хартия

2,80

3,20

3,90

4,30

2 цвята хартия

3,00

3,40

4,00

4,50

3 цвята хартия

3,20

3,60

4,30

4,70

4 цвята хартия

3,70

3,90

4,50

5,00

 

Формат 2 / 3  А4, 10 – 14 редова, 100 листа:

 

Кочани фактури:

200 к.

100 к.

50 к.

26 к.

1 цвят хартия

3,30

4,00

4,80

5,50

2 цвята хартия

3,50

4,30

5,10

5,70

3 цвята хартия

3,70

4,50

5,30

5,90

4 цвята хартия

4,00

4,70

5,50

6,20

 

Формат А4, 25 редова, 100 листа:

 

Кочани фактури:

200 к.

100 к.

50 к.

26 к.

1 цвят хартия

4,00

4,70

5,70

6,80

2 цвята хартия

4,30

5,10

6,10

7,20

3 цвята хартия

4,60

5,40

6,40

7,50

4 цвята хартия

5,00

5,70

6,70

7,80

 

Единични кочани:

 

Кочани фактури:

от 1 до 5 к.

от 6 до 15 к.

от 16 до 24 к.

8 р. ½ А4 – 1 цвят хартия

8,00

6,80

5,70

14 р. А4 – 1 цвят хартия

9,20

8,00

7.30

 

Забележка: Цените са в ЛЕВА.

За втори цвят печат + 0.30 лв на кочан.

За допълнителна номерация + 0.50 лв. на кочан.Телефон: + 359 2/936 75 04,
+ 359 884 845 380
Моника Симеонова: + 359 897 855 706
Борис Василев: + 359 876 779 383
© 2014 - 2020 Всички права запазени