БългарскиОфсетов печат и номерация

Какво е офсетов печат?
Офсетов печат е технология използваща пластини – т. нар. плаки, обикновено изработени от алуминий, които се използват за прехвърляне на изображение върху гумена повърхност, а след това чрез „търкаляне“, нанася изображението върху лист хартия. Нарича се офсет, тъй като мастилото не се прехвърля директно върху хартията. Офсетовият печат е най-добрия избор, когато са необходими по-големи производствени тиражи, и осигурява точно възпроизвеждане на цветовете и професионално изглеждащ печат.

Номерацията е отпечатване на поредни номера върху полиграфически изделия - фактури, актове, протоколи, разписки, касови бележки, бланки, брошури, стикери, етикети, гаранционни карти и други, и е една от техниките за защита от фалшифициране. Чрез нея се улеснява проследяването на различните документи. Номерацията се поставя чрез номератори – директно чрез печатарската машина. Пред номерацията може да се постави и серия.

Някои предимства на офсетовия печат:
• Големи количества тиражи могат да бъдат отпечатани с доста ниска стойност на разходите
• Колкото повече се отпечатва, толкова по-евтина е цената на бройка
• Може да се използва голямо разнообразие от хартия
• Голямо разнообразие от професионални мастила, както и на т. нар. Металик или Pantone цветове са на разположение на клиента
• Възможно най-високо качество на печат, с големи подробности и прецизност на цветовете.Телефон: + 359 2/936 75 04
Моника Симеонова: + 359 897 855 706
Борис Василев: + 359 876 779 383